Exempel på genomförda uppdrag

Genomförda uppdrag - Högbryggan vid Klintsbrovik på Fårö. Foto Lena Knutson Udd 2010

Kulturhistoriska
värderingar

Genomförda uppdrag - Motala verkstad lokverkstaden. Foto Lena Knutson Udd 2011

Byggnadsminnes-
utredningar

Genomförda uppdrag - Tunafors fabriker. Foto Ida Dicksson 2015

Industrihistoriska
inventeringar

Genomförda uppdrag - Remfabriken Göteborgs remtransmission. Foto Ida Dicksson 2014

Skadeinventeringar
och vårdplaner


Genomförda uppdrag - Ljusbågsugn vid AB Héroults Elektriska Stål i Ätrafors

Industrihistoriska
arkivutredningar

Genomförda uppdrag - Asfalt - hundra år av väghistoria. Dicksson och Udd. Trafikverkets museer.

Publikationer

Genomförda uppdrag - fabrikshistoriska underlag - Volvo Lundbyverken (2016)

Fabrikshistoriska underlag

Genomförda uppdrag - Vårby bryggeri. Foto Lena Knutson Udd 2013

Samtidsdokumentationer


En lista på alla våra genomförda uppdrag hittar du här.

Dicksson & Udd