Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Vi är teknikhistoriker och industriantikvarier i varsitt fristående kunskapsföretag. Vi tar uppdrag både var för sig och tillsammans. Vår verksamhet handlar om att bygga upp och förmedla kunskap om industriarvet. Industriella processer, teknik och maskiner väcker alltid vår omättliga nyfikenhet och det svårbegripliga driver oss till att ta reda på mer. Vi har ett tvärvetenskapligt synsätt på industriarvet som vi tycker ska brukas, bevaras och berikas. Vi dokumenterar, inventerar, värderar och förmedlar teknikhistoria.

Industriarvet
Definitionen av kulturarv var länge begränsad till det som ansågs vackert, upphöjt och märkligt. Idag har definitionen vidgats och kulturarv omfattar även industriarvet. En industrimiljö kan uppfattas som ful, smutsig och obegriplig. Men den kan också vara oupphörligt fascinerande. Industriarvet kan vara det nedlagda sågverket, minnena hos en före detta anställd, samlingen med glasplåtar i ett arkiv, den halvt överväxta turbingropen i skogen eller den moderna processindustrin i drift.

Dicksson & Udd