Lena Knutson Udd

Lena Knutson UddLena Knutson Udd vid Flatenbergs hytta 2011

Jag är född och uppvuxen i Västergötland men bor och arbetar numera i Roslagen norr om Stockholm. Efter en period med konstnärligt arbete och en Kvalificerad Yrkesutbildning i byggnads och industriminnesvård (Västerås 2004-2006) startade jag min nuvarande verksamhet som fristående industriantikvarie. Huvudsaklig inriktning är kunskapsförmedling kring industrisamhällets kulturarv baserat på ett tvärvetenskapligt synsätt. Uppdragen berör både nedlagda anläggningar och industrier i drift där bevarandet av kunskap om industriella processer är en viktig del. Mina uppdragsgivare är länsstyrelser, kommuner, museer, företag och miljökonsulter.

Jag arbetar med:
• Kulturhistoriska värderingar
• Byggnadsminnesutredningar
• Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
• Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
• Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
• Industrihistoriska arkivutredningar
• Processbeskrivningar och flödesscheman
• Bok-, bild- och textproduktion
• Skyltprogram och utställningar
• Samtidsdokumentationer av industrier i drift
• Industriarkeologiska undersökningar

Lena Knutson Udd
Sättraby stationsväg 15
762 97 Edsbro
073-726 88 51
lena (a) dickssonudd.se


Dicksson & Udd