Lena Knutson Udd

Lena Knutson UddLena Knutson Udd vid Flatenbergs hytta 2011

Alla mina referensuppdrag hittar du här.
De flesta miljöutredningar eller uppdrag direkt från industrin genomförs under sekretess, varför dessa uppdragsgivare inte skrivs ut i referenslistan.

Jag arbetar som frilansande industriantikvarie och -historiker, parallellt med en verksamhet som konstnär. Mina industrihistoriska uppdrag är spridda över landet men med bas i Roslagen norr om Stockholm. Uppdragen omfattar djupdykningar i arkiv och andra historiska källor, fotodokumentationer och sammanställningar av material i text och bild till rapporter eller böcker. Huvudsaklig inriktning är kunskapsförmedling kring industrisamhällets kulturarv baserat på ett tvärvetenskapligt synsätt. Mina uppdragsgivare är länsstyrelser, kommuner, museer, företag och miljökonsulter. Jag har konsultansvarsförsäkring och arbetar under konsultavtal ABK09.

Industriantikvariska tjänster:
• Kulturhistoriska värderingar
• Byggnadsminnesutredningar
• Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
• Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
• Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
• Industrihistoriska arkivutredningar
• • Bok-, bild- och textproduktion
• Samtidsdokumentationer av industrier i drift
• Industriarkeologiska undersökningar

Fabrikshistoriska underlag:
• Fullständigt fabrikshistoriskt underlag – ett fabriksområdes hela verksamhets- och processhistorik
• Fabrikshistoriska uppgifter inför efterbehandling av förorenad mark
• Fabrikshistoriska uppgifter inför ansvarsutredning
• Fabrikshistoriska uppgifter utifrån en specifik frågeställning (Till exempel Fanns här doppanläggning? Var låg industritippen? Hur stora mängder trikloretylen användes i processen? o.s.v)
• Processbeskrivningar och flödesscheman

Lena Knutson Udd Sättraby stationsväg 15
762 97 Edsbro 073-726 88 51
lena.knutson-udd (a) telia.com

Dicksson & Udd