Ida Dicksson

Ida Dicksson i Motala Verkstad. Foto Bengt Spade 2015Ida Dicksson vid Kalkugn i Rättvik

Jag arbetar som teknikhistoriker och industriantikvarie i ett fristående kunskapsföretag. Min verksamhet genomförs lika mycket ute i fält som i arkiv, på bibliotek och vid datorn. Jag gräver fram historisk information, fotograferar, intervjuar och skriver om både nedlagda anläggningar och industrier i drift. Jag hittar de industrihistoriska källor som ingen annan hittar och har erfarenhet av såväl sekretessutredningar och skadeinventeringar som produktion av publika utställningar och böcker. Jag tar uppdrag över hela landet; från företag, myndigheter, kommuner, museer och privatpersoner. Jag har konsultansvarsförsäkring och arbetar under konsultavtal ABK09.

Jag arbetar med:
• Kulturhistoriska värderingar
• Byggnadsminnesutredningar
• Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
• Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
• Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
• Industrihistoriska arkivutredningar
• Processbeskrivningar och flödesscheman
• Bok-, bild- och textproduktion
• Skyltprogram och utställningar
• Samtidsdokumentationer av industrier i drift
• Industriarkeologiska undersökningar

Alla mina referensuppdrag hittar du här. Vid de flesta miljöutredningar eller uppdrag direkt från industrin är uppdragen under sekretess, varför dessa uppdragsgivare inte skrivs ut i referenslistan.

Ida Dicksson
Lejonstensgatan 20
431 64 Mölndal
073-577 73 35
industriantikvarie (a) dickssonudd.se


Dicksson & Udd