Ida Dicksson

Ida Dicksson i Motala Verkstad. Foto Bengt Spade 2015
Ida Dicksson vid Kalkugn i Rättvik

Mer information på idadicksson.se
De flesta miljöutredningar eller uppdrag direkt från industrin genomförs under sekretess, varför dessa uppdragsgivare inte alltid återges som referenser eller referensobjekt.


Jag är frilansande industriantikvarie, teknikhistoriker och industrihistoriker aktiv sedan 2007. En tredjedel av mina uppdrag är kulturhistoriska och en tredjedel är fabrikshistoriska, ofta inför efterbehandling av förorenad mark. En tredjedel av uppdragen består av egna projekt med extern finansiering. Alltsammans resulterar i värderingar, rapporter, böcker, artiklar eller utställningar. Med utgångspunkt i västsverige tar jag uppdrag över hela landet – varhelst industrihistorisk kompetens behövs. Jag har konsultansvarsförsäkring och arbetar under konsultavtal ABK09.

Arkivhistoriska tjänster:
• Industrihistoriska arkivutredningar
• Småskalig vattenkraft – efterforskninga av historiska vattendomar
• Transkribering av äldre handskrifter

Industriantikvariska tjänster:
• Kulturhistoriska värderingar
• Byggnadsminnesutredningar
• Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
• Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
• Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
• Samtidsdokumentationer av industrier i drift
• Industriarkeologiska undersökningar

Fabrikshistoriska underlag:
• Fullständigt fabrikshistoriskt underlag – ett fabriksområdes hela verksamhets- och processhistorik
• Fabrikshistoriska uppgifter inför efterbehandling av förorenad mark
• Fabrikshistoriska uppgifter inför ansvarsutredning
• Fabrikshistoriska uppgifter utifrån en specifik frågeställning (Till exempel Fanns här doppanläggning? Var låg industritippen? Hur stora mängder trikloretylen användes i processen? o.s.v)
• Processbeskrivningar och flödesscheman

Ida Dicksson Lejonstensgatan 20
431 64 Mölndal 073-577 73 35
industriantikvarie (a) gmail.com

Dicksson & Udd