Industrihistoriska inventeringar

Industrihistoriska inventeringarn - Hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad. Foto Lena Knutson Udd 2016

Industrihistoriska inventeringar - Rönnsbols såg. Foto Ida Dicksson 2014

Industrihistoriska inventeringar - Tunafors fabriker. Foto Ida Dicksson 2015

Industrihistoriska inventeringar - Karsefors kraftverk i Lagan. Foto Lena Knutson Udd

Industrihistoriska inventeringar - Kastellegårdens svinstall. Foto Ida Dicksson 2016

Industrihistoriska inventeringar - Ivö-klack. Foto Lena Knutson Udd 2016

Industrihistoriska inventeringar - Konkross i Stripa gruva. Foto Lena Knutson Udd 2007

Industrihistoriska inventeringar - Volvo Lundbyverken 1920-1990. Foto Lena Knutson Udd 2016

Dicksson & Udd