Volvo Lundbyverken 1920-1990

Volvo Lundbyverken har gamla anor. Här uppfördes 1915 Nordiska Kullager Aktiebolaget en fabrik som sedan hyrdes av SKF för deras nya projekt - Volvo. Här höll även ESAB till med sin tidiga och banbrytande tillverkning av svetselektroder. Foto Lena Knutson Udd 2016

Industrihistorisk inventering av verksamheterna på fastigheterna Kyrkbyn 88:6 och 88:7 samt Rambergsstaden 17:55, 66:4 och 733:31 i Göteborg (2016) Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Volvo Group Real Estate AB

Dicksson & Udd