Byggnadsminnesutredningar

Byggnadsminnesutredning - Hamra vadmalsstamp i Hagfors kommun. Foto Lena Knutson Udd 2014

Byggnadsminnesutredning - Motala verkstad lokverkstaden. Foto Lena Knutson Udd 2011

Dicksson & Udd