Kulturhistoriska värderingar

Kulturhistoriska värderingar - Högbryggan vid Klintsbrovik. Foto Lena Knutson Udd 2010
Kulturhistoriska värderingar - Ytterby gruva i Vaxholms kommun. Foto Lena Knutson Udd
Kulturhistoriska värderingar - Kattholmens elektricitetsverk och badinrättning. Foto Ida Dicksson 2014
Kulturhistoriska värderingar - Malta kraftverk. Foto Lena Knutson Udd 2015

Dicksson & Udd