Malta kraftverk

Malta kraftverk i Hagfors kommun. Foto Lena Knutson Udd 2015

Kulturhistorisk dokumentation och värdering (2015)
Lena Knutson Udd och Bengt Spade
Uppdragsgivare Fortum

Dicksson & Udd