Ytterby gruva

Ytterby gruva i Vaxholms kommun. Foto Lena Knutson Udd 2012

Industri- och kulturhistorisk dokumentation och värdering inför försäljning (2012)
Tommy Leek och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Fortifikationsverket

Dicksson & Udd