Wetterlings yxfabrik

Wetterlings yxfabrik i Sandviken kommun. Foto Ida Dicksson 2013

Kulturhistorisk handlingsplan för maskinpark och inventarier (2013) Ida Dicksson
Uppdragsgivare S. A. Wetterlings Manufaktur

Dicksson & Udd