Vårby bryggeri

Vårby bryggeri i Huddinge kommun. Foto Lena Knutson Udd 2013

Samtidsdokumentation inför nedläggning (2013)
Martina Berglund, Helena Lundgren och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Stockholms län genom Stockholms läns museum

Dicksson & Udd