Tjänster

[column width=”30%” padding=”5%” class=”column1″]Ida Dicksson vid Kalkugn i Rättvik
Lena Knutson Udd vid Flatenbergs hytta 2011
[/column][column width=”50%” padding=”5%” class=”column2″]

Vi arbetar som teknikhistoriker och industriantikvarier i varsitt fristående kunskapsföretag. Vår verksamhet genomförs lika mycket ute i fält som i arkiv, på bibliotek och vid datorn. Vi gräver fram historisk information, fotograferar, intervjuar och skriver om både nedlagda anläggningar och industrier i drift. Våra uppdrag har ofta ett kulturhistoriskt syfte men kan också handla om att ta fram industrihistorisk information i utredningar om förorenad mark eller i samband med fastighetsköp eller juridiska tvister. Vi hittar de industrihistoriska källor som ingen annan hittar och har erfarenhet av såväl sekretessutredningar som produktion av publika utställningar och böcker. Vi tar uppdrag över hela landet; från företag, myndigheter, kommuner, museer och privatpersoner.

Vi utför
Kulturhistoriska värderingar
Byggnadsminnesutredningar
Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
Industrihistoriska arkivutredningar
Processbeskrivningar och flödesscheman
Bok-, bild- och textproduktion
Skyltprogram och utställningar
Samtidsdokumentationer av industrier i drift
Industriarkeologiska undersökningar

Mer information hittar du under rubriken ”Genomförda uppdrag” i huvudmenyn. Fullständig förteckning (pdf) över tidigare genomförda arbeten hittar du här. Länkar till några av våra uppdrag hittar du här.

Nätverk
Vi har genom åren arbetat fram ett stort kontaktnät av byggnadsantikvarier, metallurger, ingenjörer, fotografer, grafiska formgivare och hantverkare. Om ett uppdrag kräver kompetens utöver vår egen kan vi därför ta hjälp av en underkonsult i vårt nätverk. Ida Dicksson ingår i Jernkontorets bergshistoriska expertkommitté och är tidigare ledamot av både Svenska industriminnesföreningen och Industrihistoria i väst.

[/column]
[end_columns]

 

Dicksson & Udd