Televerket

Fabrikshistoriska underlag - Televerket - Arkivhistorisk inventering av förråd och verkstäder 1969-1993

Arkivhistorisk inventering av förråd och verkstäder 1969-1993 (2018)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Sveriges geologiska undersökning

Dicksson & Udd