Svenska cementfabriker

Cementfabriken i Stora Vika utanför Nynäshamn. Foto Lena Knutson Udd 2006

Cementfabriken i Stora Vika. Här tillverkades cement enligt den äldre våtmetoden där kalksten och lera maldes tillsammans med stora mängder vatten. I ugnshuset fanns två stora avsättningsbassänger där råslammet förtjockades. Foto Lena Knutson Udd 2006

Cementfabriken i Stora Vika. Under några år användes en flotationsavdelning där oönskade ämnen i stenen sorterades bort genom tillsats av olika kemikalier. På bilden syns tre centrifuger i vilka grovslammet delades upp i grovt och fint. Foto Lena Knutson Udd 2006

Cementfabriken i Klagshamn. 1902 startade cementtillverkningen i landets första roterugnar. Driften lades ner 1939. Idag har det mesta rivits. Malmö kommun ska utveckla platsen till ett besöksmål och dessa avkapade silor kommer att bevaras som en del i en ”ruinpark”. Foto Lena Knutson Udd 2014

Cementfabriken i Degerhamn. Fabriken på Öland togs i drift 1888 och på området finns grundresterna kvar efter det som troligen var ett kalkstenskrosshus till den första cementfabriken. Foto Lena Knutson Udd 2010

Cementfabriken i Degerhamn. Kol är en av de varor som anländer till Degerhamn med båt. Här pågår lossning av Nor Viking och lastbilar med kol kör mellan hamnen och fabrikens kolupplag. Foto Lena Knutson Udd 2010

Cementfabriken i Degerhamn. Vy från södra pirarmen i hamnen. Flertalet cementfabriker byggdes vid en hamn så att transporterna kunde ske sjövägen. Foto Lena Knutson Udd 2010

Cementfabriken i Limhamn togs i drift 1890 och var på 1950-talet störst i Sverige. Foto Lena Knutson Udd 2006

Cementfabriken i Limhamn uppfördes vid hamnen och var länge ett väl synligt landmärke i Limhamn. Merparten av fabriken är idag riven. Foto Lena Knutson Udd 2012

Cementfabriken i Limhamn. Här pågår rivning av fabriken och på platsen kommer ett nytt bostadsområde att uppföras. Några av silobyggnaderna ska sparas och byggas om till bostäder. Foto Lena Knutson Udd 2015

Cementfabriken i Skövde. Fabriken togs i drift 1924, då under namnet AB Gullhögens bruk. Till att börja med brändes cementet i schaktugnar. Fabrikens första roterugnar installerades 1935 och 1939. Bilden visar ugnshallen till den första roterugnen. Foto Lena Knutson Udd 2011

Cementfabriken i Skövde. Foto Lena Knutson Udd 2011

Cementfabriken i Skövde. Foto Lena Knutson Udd 2011

Cementfabriken i Skövde. Ugn 6 sedd från toppen av cyklontornet. Foto Lena Knutson Udd 2011

Cementfabriken i Slite. Foto Lena Knutson Udd 2009

Cementfabriken i Slite. Foto Lena Knutson Udd 2009

Cementfabriken i Slite. Stenlagret är en gigantisk byggnad med en bottenarea som rymmer cirka fem fotbollsplaner. Här lagras och homogeniseras den krossade stenen. Foto Lena Knutson Udd 2009

Cementfabriken i Slite. Vy från kanten av det äldre Östra brottet. Bakom fabrikskomplexet i bildens mitt gömmer sig två roterugnar, ugn 7 och 8, som båda togs i drift på 1970-talet. Foto Lena Knutson Udd 2009

Cementfabriken i Slite. Ugn 7 på bilden är placerad inne i en ugnshall medan ugn 8 till stora delar ligger ute i det fria. Foto Lena Knutson Udd 2009

Dicksson & Udd