Stripa gruva

Konkross i Stripa gruva i Lindesbergs kommun. Foto Lena Knutson Udd 2007

Inventering av produktionsutrustningen i byggnadsminnet Stripa (2007-2008)
Tommy Leek och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Örebro län genom Lindesbergs museum

Dicksson & Udd