Karbidtillverkningen vid Stockviksverken

Kokstork vid karbidtillverkningen vid Stockviksverken i Sundsvalls kommun. Foto Lena Knutson Udd 2007

Industri- och kulturhistorisk dokumentation och värdering (2008)
Sven Olof Ahlberg och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Carbide Sweden AB och Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Dicksson & Udd