Statens vattenfallsverk

Fabrikshistoriska underlag - Statens vattenfallsverk

Arkivhistorisk inventering av värmekraftverk, förråd och verkstäder samt impregneringsanläggningar 1969-1992 (2018)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Sveriges geologiska undersökning

Dicksson & Udd