Skadeinventeringar och vårdplaner

Dammen i Vintjärn. Foto Ida Dicksson 2013

Wetterlings yxfabrik. Foto Ida Dicksson 2013

Remfabriken i Göteborg - remtransmissionen. Foto Ida Dicksson 2014

Brandtornet i Lundaskog. Foto Ida Dicksson 2014

Dicksson & Udd