Skadeinventeringar och vårdplaner

Dammen i Vintjärn. Foto Ida Dicksson 2013
Wetterlings yxfabrik. Foto Ida Dicksson 2013
Remfabriken i Göteborg - remtransmissionen. Foto Ida Dicksson 2014
Brandtornet i Lundaskog. Foto Ida Dicksson 2014

Dicksson & Udd