Remfabriken i Göteborg

Remfabriken Göteborg, remtransmission. Foto Ida Dicksson 2014

Vård- och underhållsplan för byggnadsminnesskyddad maskinpark (2014)
Ida Dicksson
Uppdragsgivare HIGAB, Göteborgs kommun genom Lindholms Restaurering

Dicksson & Udd