Motala verkstad, lokverkstaden. Foto Lena Knutson Udd 2011

Dicksson & Udd