Motala verkstad

Motala verkstad, lokverkstaden. Foto Lena Knutson Udd 2011

Byggnadsminnesutredning (2015)
Ida Dicksson, Bengt Spade och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Östergötlands län

Dicksson & Udd