Lagadalens vattenkraftverk i Halland

Karsefors kraftverk i Lagan. Foto Lena Knutson Udd 2014

Industrihistorisk inventering och kulturhistorisk värdering av åtta kraftverk (2015)
Ida Dicksson, Bengt Spade och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län

Dicksson & Udd