Kvinnliga bruksägare vid Brevens bruk

Kvinnliga bruksägare - 1770 års räkning, Brevens bruks arkiv. Foto Ida Dicksson 2013

Arkivhistorisk utredning (2013-2014)
Ida Dicksson ochLena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Örebro län

Dicksson & Udd