Kulturmiljöer vid vattendrag i Stockholms län

Rönnsbols såg. Foto Ida Dicksson 2014

Industrihistorisk inventering och kulturhistorisk värdering av kraftstationer, kvarnar och sågar (2013-2014)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Stockholms län

Dicksson & Udd