Vattenanknutna kulturmiljöer i Eskilstunaån

Tunafors fabriker. Foto Ida Dicksson 2015

Industrihistorisk och arkeologisk inventering (2015)
Ida Dicksson och Anna Ulfhielm
Uppdragsgivare Eskilstuna kommun

Dicksson & Udd