Kristianstad silversmedja

[column width=”23%” padding=”1%” class=”column1″]I början av 1600-talet flyttade silversmeder från den medeltida staden Vä in sin verksamhet till fästningsstaden Kristianstad. Foto Ida Dicksson 2013[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column2″]Flera kända silversläkter har sedan dess haft sitt ursprung och sin verksamhet i Kristianstad. En av dessa - Grönroos silversmedja - finns fortfarande kvar. Foto Ida Dicksson 2013[/column] [column width=”23%” padding=”1%” class=”column3″]Ingemar Grönroos, som 2016 fyller 70 år, är den sista silversmeden i släkten. Han ärvde hela verksamheten av sin far Curt Grönroos. Foto Ida Dicksson 2013
[/column] [column width=”23%” padding=”1%” class=”column4″]Ingemars farfar John Grönroos hade kommit till Kristianstad från Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm 1922 och fått ansvaret för produktionen vid smedjan. Foto Ida Dicksson 2013
[/column]
[column width=”23%” padding=”1%” class=”column1″]Smederna hade stor yrkesstolthet och skicklighet. Att tillverka en rokokokanna efter en 1700-talsmodell var ett vardagsjobb. Idag är det ytterst få som skulle klara av en sådan sak. Foto Ida Dicksson 2013[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column2″]Produktionen bestod till största delen av kyrksilver och repliker av 1600- och 1700-talsföremål som ljusstakar, bägare och vaser. Foto Ida Dicksson 2013[/column] [column width=”23%” padding=”1%” class=”column3″]Smederna användes som legoarbetare till många stora beställningar till kungahusen i Sverige och Danmark. Foto Ida Dicksson 2013
[/column] [column width=”23%” padding=”1%” class=”column4″]Ingemar Grönroos började i smedjan vid 22 års ålder. Foto Ida Dicksson 2013
[/column]
[column width=”23%” padding=”1%” class=”column1″]Snart efter faderns och farfaderns bortgång började även Ingemars yngre bror Dan arbeta i smedjan. Foto Ida Dicksson 2013[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column2″]Under Ingemars tid har produktionen övergått från beställningar till allt mer av egen produktion. Foto Ida Dicksson 2013[/column] [column width=”23%” padding=”1%” class=”column3″]Parallellt med produktionen har Ingemar hållit kurser i silversmide under många år. Foto Ida Dicksson 2013
[/column] [column width=”23%” padding=”1%” class=”column4″]Den unika maskinparken med sina specialiserade verktyg finns fortfarande kvar och gör detta till den bäst bevarade silversmedjan i norra Europa. Ingemar fyller nu 70 år och arbetar fortfarande nästan dagligen i verkstaden. Foto Ida Dicksson 2013
[/column]

Dicksson & Udd