Kristianstad silversmedja

I början av 1600-talet flyttade silversmeder från den medeltida staden Vä in sin verksamhet till fästningsstaden Kristianstad. Foto Ida Dicksson 2013
Flera kända silversläkter har sedan dess haft sitt ursprung och sin verksamhet i Kristianstad. En av dessa - Grönroos silversmedja - finns fortfarande kvar. Foto Ida Dicksson 2013
Ingemar Grönroos, som 2016 fyller 70 år, är den sista silversmeden i släkten. Han ärvde hela verksamheten av sin far Curt Grönroos. Foto Ida Dicksson 2013
Ingemars farfar John Grönroos hade kommit till Kristianstad från Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm 1922 och fått ansvaret för produktionen vid smedjan. Foto Ida Dicksson 2013

Smederna hade stor yrkesstolthet och skicklighet. Att tillverka en rokokokanna efter en 1700-talsmodell var ett vardagsjobb. Idag är det ytterst få som skulle klara av en sådan sak. Foto Ida Dicksson 2013
Produktionen bestod till största delen av kyrksilver och repliker av 1600- och 1700-talsföremål som ljusstakar, bägare och vaser. Foto Ida Dicksson 2013
Smederna användes som legoarbetare till många stora beställningar till kungahusen i Sverige och Danmark. Foto Ida Dicksson 2013
Ingemar Grönroos började i smedjan vid 22 års ålder. Foto Ida Dicksson 2013

Snart efter faderns och farfaderns bortgång började även Ingemars yngre bror Dan arbeta i smedjan. Foto Ida Dicksson 2013
Under Ingemars tid har produktionen övergått från beställningar till allt mer av egen produktion. Foto Ida Dicksson 2013
Parallellt med produktionen har Ingemar hållit kurser i silversmide under många år. Foto Ida Dicksson 2013
Den unika maskinparken med sina specialiserade verktyg finns fortfarande kvar och gör detta till den bäst bevarade silversmedjan i norra Europa. Ingemar fyller nu 70 år och arbetar fortfarande nästan dagligen i verkstaden. Foto Ida Dicksson 2013

Dicksson & Udd