Kattholmens elektricitetsverk och badinrättning

Kattholmens elektricitetsverk. Foto Ida Dicksson 2014

Antikvarisk förprojektering inför renovering (2014)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Värmdö kommun

Dicksson & Udd