Kastellegårdens svinstall

Kastellegårdens svinstall i Kungälvs kommun. Foto Ida Dicksson 2016

Kultur- och teknikhistorisk inventering av ladugårdens tekniska anordningar (2016)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk

Dicksson & Udd