Ivö klack

Ivö klack i Kristianstad kommun. Foto Lena Knutson Udd 2016

Förstudie om tillgängliggörande av industrihistoriska lämningar (2016)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Regionmuseet Kristianstad

Dicksson & Udd