Industridokumentation – Hur och varför?

Industridokumentation – Hur och varför? Publikation Jernkontoret. Medförfattare Lena Knutson Udd 2014

Metod- och inspirationsbok för dokumentation av moderna processindustrier (2014)
Medförfattare Lena Knutson Udd
Utgivare Jernkontoret

Dicksson & Udd