Högbryggan vid Klintsbrovik på Fårö

Högbryggan vid Klintsbrovik på Fårö. Foto Lena Knutson Udd 2010

Industri- och kulturhistorisk dokumentation och värdering inför rivning (2010)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Fortifikationsverket

Dicksson & Udd