Historiska arkivbilder

Karbidfabriken vid Stockviksverken med den första karbidugnen som togs i drift 1941. Foto Nordic Carbide AB
Karbidfabriken vid Stockviksverken. Foto Nordic Carbide AB
Cementfabriken i Stora Vika. Foto Nynäshamns bildarkiv
Cementfabriken i Stora Vika. Foto Nynäshamns bildarkiv

Detta reklamfotografi för Albyl var ett av de första publicerade reklamfotografierna i färg. Foto Sixten Sandell 1930-tal
Gruvkarta över Vintjärns gruvfält. Stora Kopparbergs historiska arkiv, Arkivcentrum Dalarna.
Detta är det första reklamfotografiet för Volvo som arrangerats av Bernt Lindström. Foto Bernt Lindström 1960-tal
Reklamfotografi för PLM föreställande en självbetjäningsbutik

Degerhamns cementfabrik, Öland. Foto Södra Möckleby Hembygdsförening
Byggande av en bågbro i betong över Svartälven vid Immetorp 1931. Foto Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Kraftcentral med ångturbindriven generator. Foto Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Lärlingsutbildning i gassvetsning. Foto Karlskoga Bergslags Hembygdsförening

Tillverkning av Ahlgrens bilar i Gävle. Foto Cloetta
Cementproduktionen sveper in fabriken i ett dammigt kalkstensmoln. Foto Cementa AB
Vid Flygtfabriken i Emmaboda tillverkas pumpar i världsklass. Emmaboda. Foto Xylem - Flygts museum
1969 flyttade tolv delfiner från Mexikanska bukten till den svenska djurparken Kolmården. Med hjälp av två seriekopplade Flygtpumpar pumpades 4,5 miljoner liter vatten 30 meter upp från närbelägna Bråviken till delfinernas bassäng. Foto Xylem - Flygt museum

Cementfabriken i Slite på 1920-talet. Foto Cementa AB
Cementfabriken i Stora Vika. Foto Nynäshamns bildarkiv
Cementfabriken i Slite. Foto Cementa AB
Cementfabriken i Slite. Foto Cementa AB

Okänd mekanisk verkstad. Foto Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Resultatet av provskjutning av tre granater genom tjock plåt, sannolikt Bofors. Foto Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Cementfabriken i Degerhamn. Foto Södra Möckleby Hembygdsförening
Cementfabriken i Degerhamn. Foto Södra Möckleby Hembygdsförening

Dicksson & Udd