Hamra vadmalsstamp

Hamra vadmalsstamp i Hagfors kommun. Foto Lena Knutson Udd 2014

Byggnadsminnesutredning (2014)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Värmlands län

Dicksson & Udd