Hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad

Cityvarvet i Göteborg var i drift i liten skala ända fram till 2016. Foto Lena Knutson Udd 2016

Industrihistorisk inventering (2016–) Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Göteborgs Stadsmuseum. Denna inventering sker stegvis och är ännu pågående. Färdigställda rapporter så här långt är:

Gamlestaden
Södra Älvstranden
Kvillebäcken, Backa, Marieholm
Frihamnen
Ringön
Eriksberg, Lindholmen, Gotaverken, Lundby

Dicksson & Udd