Göteborgs varv

En äldre portalsvängkran med vipparm som står vid Broströmskajen. Kranen är av en nitad fackverkskonstruktion. Foto Lena Knutson Udd 2016

En äldre portalsvängkran utan vipparm uppförd som fackverkskonstruktion som delvis har nitats. Kranen kan ha tillverkats på Götaverken. Foto Lena Knutson Udd 2016

Cityvarvet med kranar, kajer och pirar. Foto Ida Dicksson 2016

Eriksbergshallen, en av Eriksbergsvarvets tidigare byggnader, sedd från en av områdets pirar. Foto Lena Knutson Udd 2016

Eriksbergskranen idag med en orangeröd kulör. Foto Lena Knutson Udd 2016

Gamla maskinverkstaden på Götaverken. Foto Lena Knutson Udd 2016

Plåtverkstadens östra fasad på Götaverken. Längst till höger i bild syns personalbyggnaden. Foto Lena Knutson Udd 2016

Plåtverkstadens personalbyggnad med sina säregna fönsterplaceringar. Foto Lena Knutson Udd 2016

Snickeriverkstaden på Götaverken. Foto Lena Knutson Udd 2016

Juvelkvarnen idag med silobatteri, kvarn och äldre silobyggnad samt den lägre kontorsbyggnaden emellan dessa. Foto Lena Knutson Udd 2016

Delar av Lindholmens varvsbyggnader idag. Från vänster byggnaderna Santos (Backa teater), Göta, Äran, en driftsbyggnad, Sociala huset och förrådet Polhem. Foto Lena Knutson Udd 2016

Spår av industrihistorisk grammatik vid Lindholmens varv. Foto Lena Knutson Udd 2016

Förrådsbyggnaden Polhems östra fasad. Foto Lena Knutson Udd 2016.

Dicksson & Udd