Från Flygt till Xylem

Från Flygt till Xylem - Flygtmuseet i Emmaboda, del av utställning. Foto Lena Knutson Udd 2014

Utställning om ett företags historia under 70 år (2014)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Xylem och Flygtmuseet i Emmaboda

Dicksson & Udd