Från Flygt till Xylem

[column width=”30%” padding=”1%” class=”column1″]Från Flygt till Xylem - Flygtmuseet i Emmaboda, del av utställning. Foto Lena Knutson Udd 2014[/column][column width=”50%” padding=”1%” class=”column2″]

Utställning om ett företags historia under 70 år (2014)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Xylem och Flygtmuseet i Emmaboda

[/column] [end_columns]

Dicksson & Udd