Förorenade områden i Stockholms län

Industrihistorisk inventering av förorenade områden i Stockholms län

Industrihistorisk inventering av förorenade områden
i Stockholms län (2022)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen Stockholm

Dicksson & Udd