Exempel på genomförda uppdrag kopia

[column width=”23%” padding=”1%” class=”column1″]Genomförda uppdrag - Högbryggan vid Klintsbrovik på Fårö. Foto Lena Knutson Udd 2010

 

 

Kulturhistoriska
värderingar

 

 

[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column2″]Genomförda uppdrag - Motala verkstad lokverkstaden. Foto Lena Knutson Udd 2011

 

 

Byggnadsminnes-
utredningar

 

 

[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column3″]Genomförda uppdrag - Tunafors fabriker. Foto Ida Dicksson 2015

 

 

 

Industrihistoriska
inventeringar

 

 

 

 

[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column4″]Genomförda uppdrag - Remfabriken Göteborgs remtransmission. Foto Ida Dicksson 2014

 

 

 

 

Skadeinventeringar
och vårdplaner

 

 

 

 

[/column][end_columns]
[column width=”23%” padding=”1%” class=”column1″]Genomförda uppdrag - Ljusbågsugn vid AB Héroults Elektriska Stål i Ätrafors

 

 

 

 

Industrihistoriska
arkivutredningar

 

 

 

 

[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column2″]Genomförda uppdrag - Asfalt - hundra år av väghistoria. Dicksson och Udd. Trafikverkets museer.

 

 

 

 

Publikationer

 

 

 

 

[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column3″]Genomförda uppdrag - fabrikshistoriska underlag - Volvo Lundbyverken (2016)

 

 

 

 

Fabrikshistoriska underlag

 

 

 

 

[/column][column width=”23%” padding=”1%” class=”column4″]Genomförda uppdrag - Vårby bryggeri. Foto Lena Knutson Udd 2013

 

 

 

 

Samtidsdokumentationer

 

 

 

 

[/column][end_columns]
En lista på alla våra genomförda uppdrag hittar du här.

Dicksson & Udd