Elektricitetens högborgar

Elektricitetens högborgar. Författare Ida Dicksson, Lena Knutson Udd och Bengt Spade. Länsstyrelsen Halland 2015

Elektricititens högborgar (2015)
Ida Dicksson, Lena Knutson Udd och Bengt Spade
Utgivare Länsstyrelsen i Halland

Dicksson & Udd