Cementfabrikerna i Slite, Skövde och Degerhamn

Cementfabriken i Slite. Foto Lena Knutson Udd 2009

Industri- och kulturhistorisk dokumentation av den svenska cementindustrin (2009-2012)
Sven Olof Ahlberg och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Cementa AB och Länsstyrelsen i Gotlands län

Dicksson & Udd