Brandtornet i Lundaskog

Brandtornet i Lundaskogi Nyköpings kommun. Foto Ida Dicksson 2014

Kulturhistorisk värdering och skadeinventering med åtgärdsförslag (2014)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Jönåkers Häradsallmänning

Dicksson & Udd