AB Héroults Elektriska Stål

Ljusbågsugn vid AB Héroults Elektriska Stål i Ätrafors omkring 1919. Foto AB Héroults Elektriska Ståls arkiv

Industrihistorisk dokumentation (2012-2013)
Ida Dicksson och Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län och Jernkontorets Bergshistoriska Utskott

Dicksson & Udd