Stripa gruva

Stripa gruvas förädlingsprocess. Lena Knutson Udd 2008

Skylt som visar brytnings- och förädlingsprocessen vid gruvan (2008)
Lena Knutson Udd
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Örebro län genom Lindesbergs museum

Dicksson & Udd