Exempel på genomförda uppdrag

Genomförda uppdrag - Högbryggan vid Klintsbrovik på Fårö. Foto Lena Knutson Udd 2010

Kulturhistoriska
värderingar


Genomförda uppdrag - Motala verkstad lokverkstaden. Foto Lena Knutson Udd 2011

Byggnadsminnes-
utredningar


Genomförda uppdrag - Tunafors fabriker. Foto Ida Dicksson 2015

Industrihistoriska
inventeringar


Genomförda uppdrag - Remfabriken Göteborgs remtransmission. Foto Ida Dicksson 2014

Skadeinventeringar
och vårdplanerGenomförda uppdrag - Ljusbågsugn vid AB Héroults Elektriska Stål i Ätrafors

Industrihistoriska
arkivutredningar


Genomförda uppdrag - Asfalt - hundra år av väghistoria. Dicksson och Udd. Trafikverkets museer.

Publikationer


Genomförda uppdrag - Skylt som visar brytnings- och förädlingsprocessen vid gruvan (2008) Lena Knutson Udd

Skyltprogram och
utställningar


Genomförda uppdrag - Vårby bryggeri. Foto Lena Knutson Udd 2013

SamtidsdokumentationerEn lista på alla våra genomförda uppdrag hittar du här.

Dicksson & Udd
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.